Image Map

Hoera, er wordt geluisterd!

Een mevrouw is heel verdrietig en de verpleegkundige vraagt of ik wat extra aandacht aan haar wil geven Ik ga vervolgens naar de mevrouw toe en vraag wat ze nodig heeft nu Ze geeft aan dat ze graag met mij wil wandelen. Ik ga wandelen met haar in de rolstoel omdat ze slecht ziet en ze vraagt of ze mee mag met een rolstoel. Tijdens de wandeling verteld ze in het gesprek dat we samen voeren hoe ze seksueel is mishandeld door haar man in het huwelijk. Ze verteld in details hoe het ging en hoe vies haar man er voor haar uitzag. Ik luister aandachtig. Dan vraagt ze mij of ik niet moet lachen.

Ik geef aan dat er niks te lachen valt omdat ik het vreselijk vindt wat er met haar gebeurd is. Zij geeft dan mij terug dat de dokter altijd moet lachen daarom. De dag er na ga ik even checken hoe het met haar gesteld is. Ze wil heel graag weer met mij praten. Ze verteld vervolgens dat haar psychose, dat bestond uit seksuele ontremdheid, voort is gekomen uit het moment dat ze het haar levensverhaal geschreven heeft aan haar zoon.

Ze voelde zich daardoor zo gereinigd dat iedereen haar mocht zien. Ze geeft aan dat ze al die jaren vies heeft gevoeld van binnen en van buiten. Door het te schrijven aan haar zoon is er bevrijding gekomen. Ze geeft aan ik mocht er in één keer zijn met mijn lichaam Ik heb begrip en vertel een ervaring uit mij leven dat ik ook mij bevrijd voelde.

Ze zegt hierbij in negentien jaar psychiatrie heb ik nog nooit mij zo mogen uitspreken zoals ik nu bij jouw mag. Ik wilde wel maar er was nooit aandacht voor. Van de eerste dag dat jij hier op de afdeling bent voelde ik dat jij anders bent.