Image Map

Introductie Spel IS DAT RAAR?

IS DAT RAAR?, een spel voor kinderen van 7 t/m 13 jaar is gelanceerd op 6 februari 2020!

Het spel IS DAT RAAR? is de junior versie van het spel EEN STEEKJE LOS. Een spel dat haar effectiviteit ruimschoots heeft bewezen in het laagdrempelig bespreekbaar maken van de lastige dingen in het leven en zal zijn nut bewijzen bij preventie en vroegtijdig signaleren van onbegrepen gedrag. Het is een spel voor alle kinderen, van 7 tot 13 jaar. Je praat met elkaar over wat je meemaakt in je leven en wat je daarbij denkt en voelt. Je leert elkaar en jezelf beter begrijpen en ontdekt dat raar zo raar nog niet is. Het spel is in het basisonderwijs heel goed toepasbaar bij burgerschapsvorming, levenskunst en levenshouding. Maar ook bij groepsgesprekken binnen bijvoorbeeld scouting, jeugdzorg, enz.

Wilt U meer informatie over het spel, de aanschafmogelijkheid of andere informatie dan kunt U uiteraard bij ons terecht of een kijkje nemen op de website.

Om het spel onder de aandacht te brengen is een speciaal nummer geschreven. Luister het hier!

 

 

DE BAGAGEDRAGER

https://debagagedrager.nl/projecten/een-steekje-los-junior/.