Image Map

Wat is Herstel in Organisaties?

Wanneer we het hebben over de manier waarop GGZ-organisaties hulpvragers ondersteunen in hun persoonlijke en unieke herstelproces, dan spreken we van herstelondersteunende zorg.

Herstelondersteunende zorg is zorg die gericht is op het ondersteunen van de cliënt op weg naar een leven met of voorbij de psychische beperking (Boevink e.a., 2009). Het denken vanuit dit perspectief van de cliënt vraagt een flexibele, procesvolgende houding van alle medewerkers van de zorginstelling. Dit vraagt om een cultuuromslag naar een herstelgericht klimaat, waarin het herstelproces van de cliënt centraal staat. Een omslag in het denken vanuit problemen en beperkingen naar denken in persoonlijke mogelijkheden en krachten.

Uit herstelverhalen van cliënten blijkt dat voor iedereen herstel mogelijk is. Iemand krijgt weer zelfvertrouwen, leert omgaan met zijn kwetsbaarheden en gaat opnieuw sociale rollen vervullen. Veel mensen bezitten een ongekende veerkracht. Hoewel het herstelproces persoonlijk is, zijn anderen daar wel bij nodig. Dit kunnen mensen zijn die soortgelijke ervaringen hebben doorgemaakt, familie of vrienden, en hulpverleners. Steeds beter leren we welke steun iemand daadwerkelijk helpt bij zijn herstelproces.

Wat heeft ervaringsdeskundigheid ermee te maken?

Ervaringsdeskundigen zetten hun eigen ervaringskennis en die van anderen in om hulpvragers te ondersteunen bij:

  • het (her)ontdekken van de eigen kracht en te leren hoe deze te gebruiken;
  • het zicht krijgen op de eigen (keuze)mogelijkheden;
  • het herkennen van de bronnen van steun en hoe deze aan te boren.

Wat zijn de landelijke ontwikkelingen?

Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH): Mediant traint alle teams in het systematisch rehabilitatiegericht handelen, waarbij het 'present zijn' en de 'strength-benadering' leidend zijn. De SRH is bedoeld om de steun die door hulpverleners gegeven wordt op een doelgerichte, effectieve manier af te stemmen op de wensen en behoeften van mensen in hun herstelproces. Het gaat over herstellen en gebruiken van krachten. Het gaat erom kansen bij individuen en kansen in de samenleving te creëren en te benutten.

De trainingen worden mede gegeven door SRH-coaches van Mediant. Tijdens de SRH-training worden ervaringswerkers van Mediant ingezet als gastdocent. De SRH-trainers blijven permanent betrokken bij het getrainde team door het geven van individuele en teamcoaching en intervisie.