Image Map

Ervaringsdeskundigheid

Wat is ervaringsdeskundigheid?

Ervaringsdeskundigheid is het vermogen om op grond van je eigen HERSTELERVARING anderen te ondersteunen in hun herstel. Daarnaast houdt ervaringsdeskundigheid in dat je een meer algemene ervaringskennis inzet in de hulpverlening voor emancipatie en stigmabestrijding.

Een ervaringsdeskundige is deskundig op het gebied van het proces rondom herstel en verkennen van eigen belevingen. Dat proces stelt 'het-niet-beter-weten-op-inhoud' centraal en doet daarmee een beroep op de eigen kracht. Door herkenning, erkenning en begrip van 'binnenuit' kan de ervaringsdeskundige de common ground bieden, die hoop en empowerment geeft.

Ook al ben je (nu nog) afhankelijk van zorg en ervaar je rolverlies, niemand, behalve jijzelf, kan deskundig zijn over jouw leven, jouw ervaring, jouw herstel. Zelfs de ervaringsdeskundige niet. 

Alles op deze site komt vanuit ervaringsdeskundigheid of het nu gaat om begeleiding bij herstel of bij het bewerkstelligen van wezenlijke aanpassingen van de bestaande zorgpraktijken, zodat die herstelondersteunend worden.

Lees meer op www.live-ervaringsdeskundigheid.nl, www.deervaringsdeskundige.nl of www.hee-team.nl.