Image Map

Werkplekken en functies

De inzet van ervaringskennis wordt steeds meer gewaardeerd en als nieuwe kennisbron in de reguliere GGz gezien.

Het gaat erom dat je met je ervaring iets kunt doen in de ondersteuning van herstelprocessen van anderen of in de verbetering van de positie van kwetsbare mensen met psychische problemen.

In de praktijk betekent dat je je kunt inzetten als vrijwilliger, maar ook kunt ontwikkelen in de richting van betaalde medewerker. In Twente zijn verschillende mogelijkheden volop in ontwikkeling.

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk Bureau Herstel Mediant

De inloopmogelijkheid van Bureau Herstel draagt bij aan verkenning en oriëntatie op herstel, herstelcursussen, reflectie op het eigen herstelproces en geeft hoop en inspiratie door de basis van ervaringsdeskundigheid.

Daarnaast is er informatie en documentatie te vinden over (landelijke) lotgenotengroepen, patiëntenverenigingen, regionale en landelijke (ervaringsdeskundige) initiatieven zoals 'Iets Drinken', Auticom, Rouwverwerking, Vriendenhuis; kan men inspiratie opdoen van (de presentatie van) herstelverhalen van anderen, kennismaken met herstelwerkboeken en met het antistigmaspel 'Steekje los'.

De ervaringsdeskundigen die op vrijwillige basis in dit Bureau Herstel werken, zijn eigen coaches in herstel. We zullen dan ook monitoren hoe deze inloopfunctie zich ontwikkeld, en mogelijk doorontwikkelen naar 'Herstelcoaches'. 

Kern van de taak van de herstelcoach is het bijdragen aan het herstelproces van de cliënt door deze ervaringen op te laten doen en hoop terug te geven. Vanuit de eigen ervaringen probeert de herstelcoach diens persoonlijke stapjes tot herstel over te dragen aan de cliënt. Voorwaarde om als ervaringsdeskundige te kunnen werken bij Bureau Herstel is het hebben gevolgd van de cursus 'Werken met Eigen Ervaring'.

De kaartjes van het spel 'Steekje los', kunnen ook zonder het spel gebruikt worden als 'Herstelkaartjes'. Ook deze ontwikkeling zullen we monitoren. Herstelkaartjes zijn een middel om de dialoog over herstel op gang te brengen. Het zijn vragen, die de cliënt en de coach/begeleider de gelegenheid geven om door te vragen, om dieper op bepaalde zaken – die zij op dat moment belangrijk vinden – in te gaan.

Overig vrijwilligerswerk:

  • Vrijwilligerswerk Ixta Noa
  • Vrijwilligerswerk Intact
  • Vrijwilligerswerk RIBW
  • Vrijwilligerswerk Herstel!punt

 

Betaald werk
  • Ervaringswerker Mediant
  • Ervaringswerker Tactus
  • Ervaringswerker RIBW/Ervaringsdeskundig begeleider